VVT zorg
VVT Zorg
VVT zorg

Als bestuurder en beslisser is VB Zorg u graag van dienst. ​

Ervaren binnen de VVT

De opgave waarmee de VVT van doen heeft, is meer dan complex. De zorgvraag wordt steeds gediffentieerder, de schaarste aan personeel is een groeiend probleem en de grenzen van de financiële duurzaamheid van de sector lijken te worden bereikt. Het is aan de bestuurders van de VVT om op een samenhangende en effectieve wijze gestalte te geven aan deze uitdagingen. Dat vergt, naast uitgelezen vormen van leiderschap, een uitgebalanceerde organisatie die op alle dimensies van de opgave tenminste een ruime voldoende scoort.

Keuzes dienen steeds in samenhang te worden gemaakt en betreffen steeds de inhoudelijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige aspecten. VB Zorg is u als bestuurder/beslisser graag van dienst in de ondersteuning van uw opgave.

Portfolio VB Zorg

Aan de slag met de opgave van morgen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Ton de Klerk

John Meijboom

Giljam Lokerse

 Henk Möhlmann

Joost Koemans