Jeugdzorg
Jeugdzorg

Wij zijn u graag van dienst in de ondersteuning van uw opgave.

Vakinhoudelijke expertise in de Jeugdzorg

Met de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 is er voor zowel gemeenten als zorginstellingen veel veranderd. Deze veranderingen vergen forse aanpassingen in de verlening van de zorg en de bedrijfsvoering van jeugdzorginstellingen. Verschillende uitvoering door gemeenten betekent dat het landschap divers is met lokale uitdagingen. Landelijk zien wij de volgende belangrijke uitdagingen:

  1. Optimaliseren van de informatiepositie.
  2. Versterken van de aandacht voor systematische vernieuwing van het aanbod.
  3. De cliënt echt centraal stellen.
  4. Een einde maken aan het exploderend middelenbeslag.
  5. Invoeren van een evenwichtig sturingsmodel.

Het is aan de bestuurders in de Jeugdzorg (zowel gemeenten als instellingen) om op een samenhangende en effectieve wijze gestalte te geven aan deze uitdagingen. Dat vergt, naast uitgelezen vormen van leiderschap, een uitgebalanceerde organisatie die op alle dimensies van de opgave tenminste een ruime voldoende scoort.

Keuzes dienen steeds in samenhang te worden gemaakt en betreffen steeds de inhoudelijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige aspecten.

VB Zorg is u als bestuurder/beslisser graag van dienst in de ondersteuning van uw opgave.

Portfolio VB Zorg

Aan de slag met de opgave van morgen?

Neem geheel vrijblijvend contact op met:

Ton de Klerk

Wim Allaart

Giljam Lokerse

Simon Jongepier