Oudere zorg op maat
Via transities zorgorganisaties verbeteren

Advies, implementatie en interim-management voor de zorg van morgen

Duurzame en betaalbare zorg
Meewerken aan duurzame en betaalbare zorg in Nederland

Advies, implementatie en interim-management voor de zorg van morgen

Werkelijk excelleren
Werkelijk excelleren is het vinden van de balans tussen de inhoudelijke, organisatiekundige en bedrijfsmatige issues

Advies, implementatie en interim-management voor de zorg van morgen

previous arrow
next arrow

Over VB Zorg

‘Ervaren professionals afkomstig uit de zorgsector’

VB Zorg is een organisatie, waarin tien partners hun krachten en verschillende expertises hebben gebundeld ten behoeve van hoogwaardige advisering en hands on ondersteuning van organisaties in de zorg.

De portfolio van VB Zorg omvat vraagstukken op het gebied van:

 • Strategie en beleid
 • Organisatie-inrichting
 • Kwaliteit en innovatie
 • Financieel management
 • (De-)fusie en samenwerking

Binnen deze portfolio leveren wij alle expertises van seniore vakmensen uit de sector zelf. Mensen, die de taal spreken van de sector.
Wij adviseren, implementeren en leveren zo nodig interim-management om uw vraagstukken van een passende oplossing te voorzien.

Onze partners zijn niet alleen inhoudelijk specialist op meerdere van de vermelde terreinen maar kunnen bovendien bogen op meerjarige ervaring op vitale posities in de zorgsector.

Wij hebben ruime ervaring in alle sectoren van de Nederlandse gezondheidszorg. Onze strategische speerpunten zijn de VVT en Jeugdzorg alsmede het thema van de Juiste zorg op de juiste plaats (JZOJP).

Dienstverlening

Ons aanbod

VVT Zorg

De opgave waarmee de VVT van doen heeft, is meer dan complex. De zorgvraag wordt steeds gediffentieerder, de schaarste aan personeel is een groeiend probleem en de grenzen van de financiële duurzaamheid van de sector lijken te worden bereikt. Het is aan de bestuurders van de VVT om op een samenhangende en effectieve wijze gestalte te geven aan deze uitdagingen.

Jeugdzorg

Met de decentralisatie van de Jeugdzorg naar de gemeenten in 2015 is er voor zowel gemeenten als zorginstellingen veel veranderd. Deze veranderingen vergen forse aanpassingen in de verlening van de zorg en de bedrijfsvoering van jeugdzorg instellingen. Verschillende uitvoering door gemeenten betekent dat het landschap divers is met lokale uitdagingen.

Juiste zorg op de juiste plaats

Ziekenhuizen, huisartsen, VVT-organisaties en andere zorgaanbieders staan voor een forse ‘triple aim’ opdracht. Om die te realiseren terwijl de bevolking vergrijst en deskundige medewerkers steeds schaarser worden, is innovatie nodig. Er is een wereld te winnen als we gebaande paden verlaten en opnieuw nadenken over zorg op de juiste plaats.

Waarom VB Zorg?

Kernwaarden

Sectorkennis & Senioriteit

Onze partners zijn allemaal afkomstig uit de sector en hebben daar jarenlange ervaring op hun vakgebied opgedaan. Hierdoor zijn wij niet alleen op de hoogte van de problemen en vraagstukken die spelen in de sector, maar spreken wij ook de taal van de sector en weten wij als geen ander welke moeilijkheden zich kunnen voordoen in transities, verbeter- en samenwerkingstrajecten. Onze partners vervullen en vervulden functies binnen o.a. de VVT, jeugdzorg en ziekenhuizen in posities als bestuurder, directeur, transitiedirecteur, financieel directeur, CFO, CEO en toezichthouder of commissaris.

wegwijzer

Onafhankelijkheid

VB Zorg is volstrekt onafhankelijk en niet verbonden aan andere organisaties. Daar waar nuttig en nodig wordt wel samengewerkt met andere specialismen.

Dat stemmen we uiteraard altijd met u af. Onze focus is het verbeteren van organisaties in de zorg om daarmee de kwaliteit en duurzaamheid van ons zorgstelsel te bevorderen. Hierop zijn al onze inspanningen gericht.

Alle specialismen in huis

VB Zorg heeft alle specialismen in eigen huis. Daarnaast beschikken we over een breed (partner-)netwerk voor zeer specialistische vraagstukken op het gebied van fiscaliteit, ICT, vastgoed en kwaliteit van zorg.

Samenhang & Synergie

De portfolio van VB Zorg beslaat:
 • Strategie en beleid
 • Organisatie-inrichting
 • Kwaliteit en innovatie
 • Financieel management
 • (De-)fusie en samenwerking
Door de brede portfolio en vakinhoudelijke achtergronden van onze partners zijn wij in staat om op effectieve wijze in samenhang opdrachten ter hand te nemen.

Partners

Partners van VB Zorg stellen zich voor.

Rob van Staveren is een gedreven adviseur en projectleider, met veel ervaring in de eerste lijn en het krachtenvelden op de grenzen van de eerste lijn. Hij ziet altijd kansen en mogelijkheden en ook de wegen om die kansen te verzilveren.  Hij heeft oog voor de situationele context en vooral voor de rol en positie van de mensen daarin.
Giljam Lokerse is oud-vennoot en ex-voorzitter van de Health Care & Lifescience Industry Group van Deloitte. Na Deloitte is hij actief als interim bestuurder, toezichthouder en adviseur. Tevens is hij initiatiefnemer en bestuurslid van VB Zorg. Tijdens zijn loopbaan bij Deloitte, heeft hij leiding mogen geven aan de gezondheidszorg-groep in heel Europa.
Wim Allaart is een ervaren Financial en adviseur. In zijn werkzame jaren als (advies-) accountant bij VB-Deloitte, haalde hij al veel voldoening uit zijn werkzaamheden in de zorgsector. Tegenwoordig geven zijn controlerende werkzaamheden als extern accountant in combinatie met het uitvoeren van projecten in de zorgsector hem steeds weer voldoening.
Maarten Rutgers is van origine medisch specialist. Meer dan 30 jaar was hij een bevlogen bestuurder van ziekenhuisorganisaties als voorzitter van Raad van Bestuur en interimmanager.  Hij was betrokken bij fusies en grote reorganisaties. Hij is medeoprichter en voorzitter van de VVCZ.
Henk Möhlmann is een energieke en resultaatgerichte adviseur, directeur en bestuurder. Hij ziet en benut kansen en denkt ‘out of the box’. Is toegankelijk op alle niveaus. En in staat mensen in positie te brengen en vertrouwen te geven. Henk heeft veel aandacht voor de relatie en een goed gevoel voor verhoudingen.

Simon Jongepier is een ervaren registeraccountant, concern controller, en financieel consultant. Hij is tijdens zijn carrière werkzaam geweest voor o.a. PWC, VB-Deloitte en de gemeentelijke overheid. De laatste jaren is hij intensief betrokken bij vraagstukken op het snijvlak van overheid en gezondheidszorg.

Uitgevoerde opdrachten VB partners

Door partners van VB is een breed scala aan opdrachten uitgevoerd. Niet alleen in de brede zorg- en welzijnssector,

maar ook bij andere organisaties in de publieke sector zoals ministeries, provincies, gemeenten en woningcorporaties.

Zonder hier gedetailleerd op in te gaan, doen wij hieronder een greep uit deze opdrachten:

Bestuursrollen:

 • Voorzitter Raad van Bestuur ziekenhuis
 • Voorzitter Raad van Bestuur VVT instellingen
 • Voorzitter Raad van Bestuur gemengde zorginstelling (ziekenhuis, verpleeghuizen, verzorgingshuizen, thuiszorg)
 • Lid Raad van Bestuur instelling gehandicaptenzorg.
 • Lid Raad van Bestuur VVT instelling
 • Bestuurder woningcorporatie
 • Financieel directeur gezondheidszorg
 • Voorzitter Raad van Bestuur Coöperatie in de gezondheidszorg (apotheek)

Adviesrollen:

 • Procesinrichting sociaal domein
 • Fusietraject in de zorg
 • Reorganisatie in de zorg
 • Verwerving van (Europese) subsidies
 • Grip op budgetten en risico’s
 • Strategische advisering vastgoed
 • Governance vraagstukken
 • Due diligence
 • Analyse markt voor investeerder
 • Realiseren gezondheidscentrum

Toezichtsrollen:

 • Voorzitter Raad van Toezicht GGZ instelling
 • Voorzitter Raad van Commissarissen woningcorporatie
 • Voorzitter Raad van Toezicht ziekenhuis
 • Voorzitter Raad van Commissarissen handelsonderneming
 • Voorzitter Raad van Toezicht RAV
 • Lid Raad van Toezicht ziekenhuisgroep
 • Lid Raad van Toezicht VVT organisatie

Overige opdrachten:

 • Coaching van bestuurders en toezichthouders
 • Conflictbemiddeling tussen bestuurders en toezichthouders
 • Conflictbemiddeling tussen zorginstellingen en verzekeraars
 • Conflictbemiddeling tussen zorginstelingen en vastgoedorganisaties
 • Medewerkers-onderzoeken
 • Integriteitsonderzoek
 • Fraudeonderzoek
 • Data analyse
 • Inventarisatie zorg- en welzijnsactiviteiten gemeente
 • Concerncontroller
 • Accountancyopdrachten Ministerie en Rekenkamer
 • Opdrachten rond duurzame inzetbaarheid

Alle soorten opdrachten in de publieke sector kunnen via VB worden uitgevoerd.
Door het grote netwerk kan VB of zelf opdrachten uitvoeren of er een geschikte uitvoeringspartij betrekken.

Contact opnemen

Aan de slag met de opgave van morgen?
Neem geheel vrijblijvend contact op.

Bezoekadres

Korhoenlaan 5
3136 ST
Vlaardingen

Postadres

Postbus 10
2910 AA
Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoon

 +31 10 2250 014

E-mail