Partners
Partners van VB Zorg

dr. Maarten Rutgers

“Gezondheidszorg gaat ons allen aan. Vroeg of laat maken we er gebruik van.”

Maarten Rutgers is van origine medisch specialist. Meer dan 30 jaar was hij een bevlogen bestuurder van ziekenhuisorganisaties als voorzitter van Raad van Bestuur en interimmanager. Hij was betrokken bij fusies en grote reorganisaties. Hij is medeoprichter en voorzitter van de Vereniging voor Veilige Curatieve Zorg (VVCZ), een jonge vereniging van ziekenhuizen, die zich bezig houdt met patiëntveiligheid. Hij heeft ruime ervaring als toezichthouder.

Bij VB Zorg staat zijn diepgaande kennis omtrent de Nederlandse ziekenhuiszorg garant voor een constructieve samenwerking. De samenwerking met ervaren partners met senioriteit garandeert een productief gespreksforum over ontwikkelingen in de zorg.
Maarten-Rutgers
Simon-Jongepier

Drs. Simon M.P. Jongepier

“...”

Simon Jongepier is een ervaren registeraccountant, concern controller, en financieel consultant. Hij is tijdens zijn carrière werkzaam geweest voor o.a. PWC, VB-Deloitte en de gemeentelijke overheid. De laatste jaren is hij intensief betrokken bij vraagstukken op het snijvlak van overheid en gezondheidszorg. Daarbij is hij ook actief op het gebied van de vaktechniek.

VB Zorg biedt Simon een breed pallet aan deskundigheid en ervaring wat een goede voedingsbodem creëert voor multidisciplinaire vraagstukken. Waar de vraagstukken van zorg die van het openbaar bestuur raken, kan hij een bijdrage leveren aan het vinden van creatieve oplossingen en hoogwaardige advisering.

Rob van Staveren

“Er is altijd een plan B.”

Rob van Staveren is een gedreven adviseur en projectleider, met veel ervaring in de eerste lijn en het krachtenvelden op de grenzen van de eerste lijn. Hij ziet altijd kansen en mogelijkheden en ook de wegen om die kansen te verzilveren.  Hij heeft oog voor de situationele context en vooral voor de rol en positie van de mensen daarin.

Binnen de VB houdt hij zich bezig met activiteiten op het gebied van de Juiste Zorg op de Juiste Plaats. Hij werkt daarbij samen met andere partners die zich richten op de ziekenhuis en de VVT sector. Zo helpt het brede netwerk van VB Zorg bij het aanpakken van complexe vraagstukken binnen en tussen organisaties.

Rob-van-Staveren
Giljam-Lokerse

Giljam Lokerse

“...”

Giljam Lokerse is oud-vennoot en ex-voorzitter van de Health Care & Lifescience Industry Group van Deloitte. Na Deloitte is hij actief als interim bestuurder, toezichthouder en adviseur. Tevens is hij initiatiefnemer en bestuurslid van VB Zorg. Tijdens zijn loopbaan bij Deloitte, heeft hij leiding mogen geven aan de gezondheidszorg-groep in heel Europa. Vanuit deze voormalige positie beschikt Giljam over een breed (inter)nationaal netwerk van deskundigen die hij voor VB Zorg mobiliseert.

Giljam gelooft in netwerksamenwerking tussen verschillende disciplines en sectoren. Binnen VB Zorg heeft hij partners met verschillende achtergronden en deskundigheden verenigd, om zo een netwerk van senior professionals te vormen.

Henk Möhlmann

“Met zorg omdenken.”

Henk Möhlmann is een energieke en resultaatgerichte adviseur, directeur en bestuurder. Hij ziet en benut kansen en denkt ‘out of the box’. Is toegankelijk op alle niveaus. En in staat mensen in positie te brengen en vertrouwen te geven. Henk heeft veel aandacht voor de relatie en een goed gevoel voor verhoudingen.

Henk vervult vanuit VB Zorg voornamelijk interim posities binnen raden van bestuur en directies. Hij doet dat vanuit zijn bedrijfseconomische achtergrond, en opgedane ervaring in de vastgoed- en zorgwereld. Er is vanuit het brede netwerk binnen VB Zorg, wanneer nodig, voor elke complexe uitdaging binnen een organisatie, een oplossing.

Henk-Mohlmann
Wim allaart

Wim Allaart

“VB ontzorgt de zorg!” 

Wim Allaart is een ervaren Financial en adviseur. In zijn werkzame jaren als (advies-)accountant bij VB-Deloitte, haalde hij al veel voldoening uit zijn werkzaamheden in de zorgsector. Tegenwoordig geven zijn controlerende werkzaamheden als extern accountant in combinatie met het uitvoeren van projecten in de zorgsector hem steeds weer voldoening.

Dit eens te meer in de setting van VB Zorg door de aanwezigheid van veel kennis en senioriteit. Wim is binnen VB al vele jaren lid van het bestuur en verantwoordelijk voor de financiën en daarnaast met name betrokken bij de activiteiten in de VVT-sector en de Jeugdzorg.